IMO/ADR

Indeling van de gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten:

Class 1 Explosive substances and articles containing explosives

Class 1

Explosive Dangerous Goods: Explosive substances and articles used to produce explosions or pyrotechnic effect.

Class 1.1

Explosives with a mass explosion hazard

Class 1.2

Explosives with a severe projection hazard.

Class 1.3

Explosives with a fire, blast or projection hazard but not a mass explosion hazard.

Class 1.4

Explosives with a minor fire or projection hazard

Class 1.5

An insensitive substance with a mass explosion hazard.

Class 1.6

Extremely insensitive articles

Class 2 Gases

ADR 2 niet brandbare niet giftige gassen

Class 2.1

Brandbare gassen.

Class 2.2

Verstikkende gassen.

Class 2.3

Giftige gassen.

Class 2.4

Oxiderenede gassen.

Class 3 Flammable liquids

Class 3.1

Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C, die tevens sterk bijtend of zeer giftig zijn.

Class 3.2

Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.

Class 3.3

Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C alsmede gasolie,dieselolie en lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen.

Class 4 Combustable solids

Class 4.1

Brandbare vaste stoffen.

Class 4.2

ADR 4 zelfontbranding vatbare stoffen.

Class 4.3

ADR 4 stoffen die in contact met water brandbaar gas ontwikkelen.

Class 5 Oxidizer

Class 5

Oxiderende stoffen

Class 6 Toxic substances

Class 6

ADR 6 giftige stoffen.

Class 7 Radioactive components

Class 7

ADR 7 radioactieve stoffen

Class 8 Corrosive materials

Class 8

ADR 8 corrosive stoffen.

Class 9 Miscellaneous dangerous compounds

Class 9

ADR 9 diverse gevaarlijke stoffen.