Indeling van de gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten:

Indeling van de gevarenklassen in groepen stoffen die tijdens het vervoer een gelijksoortig hoofdgevaar bezitten:

Klasse 1.0

Gevaar voor massa-explosie.

Klasse 1.3

Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking

Klasse 1.6

Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffings gevaar.

Kasse 1.1

Gevaar voor massa-explosie.

Klasse 1.4

Gering gevaar voor ontploffing.

Klasse 1.2

Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie.

Klasse 1.5

Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie

KLasse 2 Gassen

ADR 2 niet brandbare niet giftige gassen

Klasse 2.1

Brandbare gassen.

Klasse 2.4

Oxiderenede gassen.

Klasse 2.2

Verstikkende gassen.

Klasse 2.5

Corrosieve gassen.

Klasse 2.3

Giftige gassen.

Klasse 3 Brandbare vloeistoffen

Klasse 3.1

Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C, die tevens sterk bijtend of zeer giftig zijn.

Klasse 3.2

Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.

Klasse 3.3

Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C alsmede gasolie,dieselolie en lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen.

Klasse 4 Brandbare vaste stoffen

Klasse 4.1

Brandbare vaste stoffen.

Klasse 4.2

ADR 4 zelfontbranding vatbare stoffen.

Klasse 4.3

ADR 4 stoffen die in contact met water brandbaar gas ontwikkelen.

Klasse 5 Oxiderende stoffen

Klasse 5

Oxiderende stoffen.

Klasse 6 Giftige stoffen

Klasse 6

ADR 6 giftige stoffen.

Klasse 7 Radioactieve stoffen

Klasse 7

ADR 7 radioactieve stoffen.

Klasse 8 Bijtende stoffen

Klasse 8

ADR 8 corrosive stoffen.

Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Klasse 9

ADR 9 diverse gevaarlijke stoffen.