Regelgeving:  Verplicht wegen zeecontainers met ingang van 16 juli 2016!

Aangaande de verplichting aangaande het verplicht wegen van zeecontainers m.i.v. 01-07-2016 kunnen wij melden dat er een Nederlands akkoord is bereikt. Meer informatie kunt u op deze pagina vinden.

Voor het wegen van uw (export) zeecontainers kunt u bij ons terecht. Onze Reachstacker is voorzien van een weegschaal. Indien U uw container wil laten wegen kunt U uiteraard contact met ons hiervoor opnemen. Uiteraard kunt U ook contact met ons opnemen indien U hierover of over andere werkzaamheden informatie wil. Wij zitten klaar om U zoveel mogelijk te informeren.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

Betreft implementatie van de SOLAS aanpassing over het laden van container op zeeschepen en de IMO circulaire MSC.1/circ. 1485

Annex 19

Draft Amendments to SOLAS regulations VI/2, chapter VI carriage of cargos and oil fuels: part a General Provisions

International Maritime Organization

Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo

MSC

150810 uitgangspunten voor regeling Bepalen van de massa van containers door wegen of berekenen Implementatie van de MSC Circulaire 1475

Commissie Zeetransport

Betreft: Verplicht wegen van containers

Maritime & Coastguard Agency

Guidance on the implementation the SOLAS VI Regulation 2 amendment requiring the verification of the gross mass of packed containers.